فعالان فرهنگی، هنری، رسانه‌ای در تأسیس: ۱.انجمن سراسری کشوری ۲.کانون انجمن‌های همگن ۳.کانون فراگیر سراسری فرهنگ و هنر و رسانه موانع جدی داشتند. مصوبه دیروز هیآت دولت موانع را برداشت. از همراهی و همدلی صنوف فرهنگی، هنری،رسانه‌ای در تهیه و تدوین پیش‌نویس مصوبه سپاسگزارم.

نمایش لینک اصلی