.اولین قطعه رسمی رضا صابر یکی از هنرجوهای خوب و اینده دار من بنام «دوست دارم» با موسیقی مهدی جهانی و تهیه کنندگی سپهر صاحبی مدیریت شرکت رنگین کمان هنر جوان ۲۰ ابان منتشر خواهد شد .@rezasaberofficial @sepehr_sahebi @mehdi_jahani @ranginkaman.academy #music #teenage