بگو چي تو صدات داري كه اقيانوس احساسه...:)???.?????????پ.ن:آهنگ فريان با صداي عشق جان??واقعاااا چي توي صدات داري كه انقدر آدمو پرت ميكنه توي عمق آرامش و احساس و انقدر گوش نوازه؟؟!?♥️@hoorosh.official @mehdidarabi.music #هوروش #هوروشبند #هوروش_باند #هوروش_بند #مهدي_دارابي #مهدى_دارابى #آرامش #فريان #hoorosh #hoooroshaband #mehdidarabi #mehdi_darabi #aramesh #faryan #Faryan