#شهيد_حميد_رضا_عزيزي شهيد حميدرضا عزيزي فرزند حبيب الله که در پنجم مردادماه 1342 در #روستاي_طاقطاوي از توابع بخش #چوار در ميان خانواده اي مذهبي به دنيا آمد با وجود وضعيت مالي ضعيف خانواده توانست مدرك ديپلمش را اخذ نموده و پس از آن براي #خدمت_مقدس_سربازي به خيل سربازان #ارتش پيوست و به #پادگان_10_لشکرک_تهران به منظور طي #دوران_آموزشي #اعزام گرديد، پس از طي دوران آموزشي به #لشكر_84_خرم_آباد منتقل و به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به #مهران اعزام گرديد .سرانجام در 17 مردادماه 1365به همراه جمعي از همرزمانش در #منطقه_ي_قلاويزان به علت اصابت تركش خمپاره به درجه رفيع #شهادت نائل آمدند و به خيل #شهيدان #دفاع_مقدس پيوست. مزار اين شهيد در #گلزار_شهداي_صالح_آباد مي باشد.#امروز_فضیلت_زنده_نگه_داشتن_یاد_شهدا_کمتر_از_شهادت_نیست"امام خامنه ای"