.روز جهاني كودك مباركروز جهاني كودكان ديروز و پري روز و پس پريروز هم مبارك .عكسهاي قديمي خودم ، پسرم مهديار ، دخترم باران و كودكان دلبند شما همراهان نازنينم .آهنگ همه دنيا براي كودكان يك اثر نوستالژيك متعلق به سال هشتاد و پنج ميلادي اثر ماندگار مايكل جكسون و لايونل ريچي بهترينها رو براي همه كودكان سرزمينم و فرزندانم آرزو دارمو به ياد همه شيطنتهاي كودكي در خانه مادربزرگو اينكه كودك درون من هميشه شيطون بوده ، هست و خواهد بود .@mahdiyarsaberi @dr_masoudsaberiofficialfanpage #كودك #كودكان #كودكانه #كودك_شاد #كودك_خلاق #كودك_سالم #كودك_باهوش #مسعود #مسعود_صابری #مسعودصابری #دكتر #دكتر_مسعود #دكتر_مسعود_صابري #دكتر_مسعود_صابری #جراح #خواننده #خواننده_پاپ #خواننده_مرد #جراح_مغزواعصاب #ستون_فقرات #ستون_فقرات_گردنی #ستون_فقرات_كمری #ستون_فقرات_کمری #اسكوليوز #هيپوفيز #تومور_مغزی #مادر #مادربزرگ #كودك_درون #كودك_ديروز