•معلوم نیست دارم می‌میرم یا به دنیا میام..#آهواره #احسان_گودرزی #الهام_کردا #محمد_ولیزادگان #علی_باقری مرداد و شهریور ۹۷عکس از @manipic ?