تمام روز در #کرمانشاه خواهیم بود. الان وارد فرودگاه شدیم و یکراست برای دیدن فعالیتهای طرح تاب آوری و دیدار با مردم به حاشیه شهر می رویم. نشست با تشکلها، گفتگوی ملی خانواده، بازدید از بند زنان زندان کرمانشاه، شورای اداری و دیدار با خانواده شهید از جمله برنامه های امروز است.