سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به سخنان کینه‌توزانه عادل الجبیر: عربستان سعودی به عنوان خاستگاه تفکری بنیادگرا که محل صدور تروریسم سازمان یافته در سطح بین‌المللی است اساسا فاقد هر گونه صلاحیت و اعتباری است که بخواهد دیگر کشورها را متهم کند.