به همين وقت سحر ٢١ رمضان هنگامه شهيدي يازده ماه شده تو انفرادي ه نه قتل كرده نه جاسوسي تهش انتقادات با ادبيات خاص خودش به رييس سابق قوه داشته والله كمرشكن ه اين ميزان حبس به هر مقدساتي كه قبول داريد، رهاش كنيد خدا از رگ گردن بهتون نزديك تره #هنگامه_شهيدى