#شب_قدر است. بسیاری از مومنان قرآن به سر گرفته اند و دعا می خوانند. دعا کنیم برای ایران. برای خود وخانواده مان. برای آرامش . برای سلامتی. برای امنیت.برای نسل نگران و نا امید. و دعا: برای عاقبت به خیری! خدایا خودت خواستی که به در خانه تو بیاییم. مگر می شود حاجت هامان را روا نکنی.