بانک مرکزی در واکنش به ادعای یکی از صادرکنندگان مشهور و رئیس اتاق مشترک ایران و چین: وی تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارایه نکرده و دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان ۹۷، ۱۶.۶میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل را وارد چرخه اقتصادی نکرده