ببینید این ۵۹ثانیه را. نتیجه #تحریم_هوشمند را. تحریمی که رضا پهلوی، شیرین عبادی، سعید قاسمینژاد و مسیح علی‌نژاد سالها از آمریکا التماسش را کردند. و بودجه دلاری گرفتند. تحریمی که مجریان BBC و منوتو به اسم حقوق بشر توجیهش کردند. و حقوق پوندی گرفتند. باش تا نفرین دوزخ از شما چه سازدpic.twitter.com/yqFhxOjC7D