انتقاد تند -"هرچقدر" هم تند باشد- حق مسلم شهروندان در فضای توییتر است. بنده، به عنوان یک کاربر متوسط توییتر، امروز در معرض انتقادات/سوالاتی تند قرار گرفتم که وظیفه دارم پاسخ بدهم. ممنون می شوم متن پیوست را ببینید.pic.twitter.com/FUCFgb1VzE