بانک مرکزی در واکنش به ادعای یکی از صادرکنندگان مشهور: صادقانه به مردم بگویند سامانه نیما موجب می‌شود کارهای پنهان ما بر ملا شود. بنابر سیاست‌های ابلاغی صادرکنندگان عزیز باید از طریق شبکه بانکی، صرافی‌ها و یا سایر شبکه‌ها، ارز خود را به منظور تامین نیاز های وارداتی کشور قرار دهندhttps://twitter.com/paddolat/status/1097604397822021632 …