مجلس با 188 رأی موافق و 20 رأی مخالف کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ار ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد؛ تحولی بزرگ و تاریخی در قوانین قدیمی تابعیت ایران که انتقال تابعیت از طریق مادر را بدون تشریفات پیچیده به رسمیت می شناسد.