رئیس جمهوری در دیدار با خانواده دولت: هیچ توطئه داخلی و خارجی نمی‌تواند عزم و روحیه مسئولین دولت را برای خدمت‌رسانی به مردم بشکندhttp://dolat.ir/detail/322206