tvplussدر خیابان میرداماد #مامورراهور در حال جلوگیری از حرکت مسافربر شخصی بود که راننده خودرو مامور را بر روی ماشین برای مسافتی می برد.هنوز علت اين برخورد مشخص نشده است#تى_وى_پلاس