دیشب به ⁦@Rouhani_ir⁩ گفتم مسئله‌ی اصلی، گرانی و بیکاری است؛ مردم از دولت مدیریت و جدیت می‌خواهند!