با فردی مطلع تماس گرفتم گفتند زنان زندانی مواد مخدر #زندان_قرچک امروز به گمان اینکه عفو شاملشان نمی شود دست به اعتراض زدند. اما پس از اینکه به آنها اعلام شد عفو شاملشان می شود آرام شده اند.