رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب بر واگذاری کارها به نسل جوان تأکید کردند; کاش مسئولان پیش از ابتلا به "ضعف قوای جسمانی" از مسئولیت کناره گیری کنند یا برکنار شوند.