⁦??⁩ آوای عشق و ایثاراجرای موسیقی «ای خاک مهر آیین » توسط گروه کر مهرورزان مجتمع فرهنگی هنری نور به سرپرستی استاد شاهرخ شیردوست به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس