در مجلس قبل ندیدم و نشنیدم به کسی واکسن آنفلوآنزا زده باشند. قرص‌ فاوپیراویر ربطی به مجلس نداشت. پیرو اعتراض یکی از پزشکان تحقیق کردم. معلوم شد مقادیر زیادی محرمانه وارد و مقدار قابل توجهی به درمان مقامات اختصاص و مقداری هم برای کارآزمایی به بعضی از بیمارستانها داده شده است.