.?زمینه های تاریخی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران?جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران در سال ۱۳۵۹ به خودی خود به منصه ظهور نرسید. اگر چه وقوع این جنگ نابرابر بسته به شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی روزگار خود بود اما نباید از زمینه های تاریخی این رخداد بزرگ غافل ماند.? ادامه مقاله را در وب سایت حوزه هنری آذربایجان‌شرقی (آدرس در بیو) مراجعه کنید.