? ایرانی‌ها روز دوم جنگ شیرینی دادند!?ارتش عراق در حال پیشروی بود و توپ در زمین ایران افتاده بود! ارتش ایران حال ‌و روز‌ مناسبی نداشت و پس از فروپاشی ارتش شاهی هنوز آن قدر جمع‌ و ‌جور نشده بود که ارتش ملی بشود.?همان بعدازظهر روز اول جنگ چند هواپیما فرستاده بود برای بمباران پایگاه‌های نظامی عراق و وقتی هواپیماها بازگشتند، دیگر کسی در نیروی هوایی بیکار ننشست. رفتند و نشستند و عملیاتی را طراحی کردند که شد بزرگ‌ترین عملیات هوایی ارتش ایران.?اسم عملیات «کمان ۹۹» بود؛ کمان اشاره به کمان و تیر آرش، اسطوره ایرانی بود و ۹۹ تعداد برگه‌های دفترچه طرح مکتوب عملیات. آن روز ۲۰۰ هواپیما بلند شدند؛ رفتند و بلایی سر رژیم بعث عراق آوردند تماشایی! تقریبا تمام توان پدافندی عراق از کار افتاد و مهم‌تر از آن بیش‌از ۵۰ درصد توان نیروی هوایی عراق به کلی از ‌بین‌ رفت.?موفقیت در این عملیات چنان بازتابی داشت که در دزفول مردم خلبانان را گلباران کردند، در تهران نیز مردم جلوی فرودگاه مهرآباد جمع شدند با گل و شیرینی و گوسفند قربانی برای استقبال./ (ویدیوی بالا تصاویری از این عملیات است.)?