برگزیدگان دوره پانزدهم جایزه دکتر تقی ابتکار  اعطای جایزه پژوهشگر پیشکسوت به خانم دکتر هایده شیرزادی گیلانی به خاطر سال ها فعالیت و تحقیق در زمینه محیط زیست و پسماند در ایران و مشاوره به کلیه نهادهای مرتبط با حفظ محیط زیستاعطای جایزه تلاشگر جوان به آقای دکتر صادق رستم نیا استاد تمام دانشگاه مراغه و دانشگاه علم و صنعت به خاطر فعالیت علمی پژوهشی ملی و بین المللی در حوزه شیمی سبز با تمرکز بر واکنش های شیمیایی در محیط آب و ثبت اختراع حذف نیترات و مس از آباعطای جایزه تلاشگر بخش تشکل های مردم نهاد به انجمن مردم نهاد ژیوای پاوه به خاطر فعالیت های پیوسته و موثر در زمینه محیط زیست و فرهنگ سازی و آموزش عامه مردم و جواناناعطای جایزه خبرنگار برتر به خانم زینب رحیمی خبرنگار فعال در حوزه محیط زیست به خاطر تلاش مجدانه در انعکاس خبر و گزارش های زیست محیطیاعطای لوح تقدیر هیات داوران به آقای حنیف رضا گلزار فعال عرصه محیط زیست به خاطر تالیف کتاب جنگل های هیرکانیاعطای لوح تقدیر به سمن هنر و زیست بوم دایره آبی به خاطر فعالیت های پیوسته و موثر در زمینه محیط زیست و راه اندازی کمپین آینده بی آب آبی نیست برای حفظ و صیانت از عنصر حیاتی «آب»اعطای لوح تقدیر به کانون سبز تمیشه شهرستان کردکوی به خاطر فعالیت های پیوسته و موثر در زمینه محیط زیست و پاکسازی کوهستاناعطای لوح تقدیر به آقای آرش حلاج نیشابوری به خاطر فعالیت ترویجی در حوزه محیط زیست از طریق انتقال تجارب و اندیشه های بزرگان محیط زیست به همسالان و تسهیلگری در مدارس طبیعتاعطای لوح تقدیر  به خانواده شهید طبیعت یاسین کرمی از جانباختگان برای اطفا حریق جنگل های غرب کشوراعطای لوح تقدیر به خانواده شهید طبیعت بلال امینی از جانباختگان برای اطفا حریق جنگل های غرب کشوراعطای لوح تقدیر به خانواده شهید طبیعت مختار خندانی از جانباختگان برای اطفا حریق جنگل های غرب کشور اعطای لوح تقدیر به خانواده شهید طبیعت محمد جواد مختاری از جانباختگان برای اطفا حریق جنگل های غرب کشوراعطای لوح تقدیر به خانواده شهید طبیعت البرز زارعی از جانباختگان برای اطفا حریق جنگل های غرب کشوراعطای لوح تقدیر به خانواده شهید طبیعت حاتم توسلی از جانباختگان برای اطفا حریق جنگل های غرب کشور