تحلیل کنش‌های ناکام آمریکا در شورای امنیتخبرنگاران روز چهارشنبه، خواستار تحلیل آن چیزی بودند که در روزهای اخیر بر سر ترامپ آمد. واقعیت این است که گره زدن مسائل تبلیغاتی با مسائل سیاسی، نتیجه‌اش می‌شود همانی که ترامپ و پمپئو در تلاش‌های بی‌ثمرشان بر سر باز گرداندن تحریم‌های تسلیحاتی ایران مشاهده کردند. یک ماه تمام وقت خود را هدر دادند تا کشورها و نهادهای بین‌المللی را بر علیه ایران با خود همراه کنند اما گویا ناخواسته برای برجام تبلیغ کردند، تا یک بار دیگر از زبان سران دنیا بشنوند که سندی بهتر از برجام در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد. هر چند ماشه‌ای که ترامپ و پمپئو دنبالش بودند جهت ابزارسازی برای بهبود وضعیت ترامپ در انتخابات داخلی این کشور بود اما نه تنها این ابزار مطابق خواسته‌شان عمل نکرد، که با مواضع روشن و شفاف سران کشورها درباره قطعنامه 2231، نتیجه عکس هم داد. جامعه جهانی و شورای امنیت به درخواست ترامپ پشت کرد و لذا قطعنامه 2231 به قوت خود باقی است و اواخر مهر ماه تحریم تسلیحاتی از ایران برداشته می‌شود.