. وجود افرادسو دار در راس مراکز پژوهش تاریخی، حتی اگر بی طرفانه پژوهش کنند به اصالت آن آسیب می زند. متاسفانه مرحوم حسینیان و سید حمید روحانی که در تاریخ نگاری رسمی بودند، سوگیری های پر رنگی داشتند به این بهانه کاش مرکز اسناد انقلاب اسلامی در آینده رئیسی بی طرف داشته باشد