در طول هشت سال جنگ تحمیلی، قیمت دلار در ایران از ۲۰ تومان به ۹۶ تومان رسید، یعنی تقریبا ۵ برابر شد. اما در هفت سال دولت روحانی، قیمت دلار از ۳۲۰۰ به بیش از ۲۸۰۰۰ تومان رسیده. یعنی تقریبا ۹ برابر! جناب تاجزاده! به جای معرکه گرفتن با عدد و رقم پاسخ بدهید که ضرر کدام بیشتر بود؟