این ۲۳ توییت یاسر عرب را حتما بخوانید. جایی که تنها باشید. نیمی روضه‌ای مجسم از مظلومیت و غربت است و نیمی حماسه‌ای جانانه از جنگیدن با تمام قوا فارغ از جنسیت. و تلخ‌ترین قسمت، پایانش. اینکه پایگاهی را که هر جای جهان موزه مقاومت میشد ویران و جایش چلوکباب خوری ساختند.