هفته ⁣3 ام مهر ماه 1359⁣در این روز محاصره خرمشهر بدست ارتش عراق آغاز شد و همزمان، رادیو بی بی سی حمایت عربستان سعودی و کویت را از عراق در جنگ با جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود.⁣⁣⁣#...