..برش‌های کوتاهسکانسی از «باشو غريبه کوچک» (۱۳۶۴)، ساخته بهرام بیضاییبه مناسبت هفته دفاع مقدس