آخرین خبرها از سند همکاری‌های راهبردی ایران و چینروابط راهبردی ایران و چین دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و ... است. این سند نه تنها بر روابط دو کشور بلکه در مسائل منطقه هم اثر دارد. در مصاحبه امروز در این مورد هم سوال شد؛ امیدواریم که این سند تا پایان این دولت نهایی شود. دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان همراه با تیم اقتصادی در آینده‌ای نزدیک به چین سفر خواهند کرد و درباره برخی مسائل حول این سند و روند آن به گفت‌وگو و تبادل نظر خواهند نشست.