رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاح ۴۲۲ طرح در حوزه‌های ورزش و ‌جوانان و گردشگری: آثار بزرگ و سحرانگیز تمدنی ایران باید بیش از پیش به جهانیان نشان داده شود ورزش بانوان ما نشانگر ناروا و نادرست بودن تبلیغات علیه ایران طی سالهای گذشته است