رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاح طرح‌های ملی در حوزه‌های ورزش، جوانان و گردشگری: ورزش بانوان ما نشانگر ناروا و نادرست بودن تبلیغات علیه ایران طی سالهای گذشته است