حسن بهمنی، داوود کریمی، کاظم رستگار. این اسامی را میشناسی؟ اینها سه شهیدند که الان ۴۸ ساعت است «اسم‌» شان دست دشمن افتاده و بخشی از ماشین جنگ روانی رسانه دولت انگلیس شده. اینها جانشان را برای ما دادند. باید آن قدر غیرت داشته باشیم که حداقل اسم‌شان را از دشمن بازپس بگیریم.