رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: «توهمات و محاسبات غلط» عامل نابودی صدام بود و امروز این حادثه دقیقا از سوی حاکمان کاخ سفید در حال تکرار است آغاز جنگ اقتصادی تمام عیار دولت ترامپ علیه ایران اسلامی از سال ۹۷، تکرار توهمات و محاسبات غلط صدام است https://t.me/dolat12_pad/45789…