مراقب باش!دنیا زمین‌گیرت نکنهچراکه راه اسمان درپیش دارید...+خلاصه این روزها یزره حواسمون بیشتر جمع باشه که مبادا دیر برسیم واز قافله عاشقان جا بمونیم ...............