فیلمی از اعزام رزمندگان بوشهری به جبهه‌های جنگ تحمیلی