امروز چهارشنبه دوم مهر ماه در حاشیه جلسه دولت که در جمع نمایندگان رسانه‌ها حاضر شدم، یکی از سوالات خبرنگاران درباره اقدامات دولت برای بازپس‌گیری منابع ارزی مسدودشده در کره جنوبی بود. اقدامات ایران از جنبه‌ مذاکره با مقامات کره جنوبی در رده‌های مختلف و همچنین انجام یک سری فعالیت‌های حقوقی تشریح شد. از علامت‌های مثبتی که از طرف کره‌ مشاهده کرده‌ایم هم گفتم؛ البته ما منتظر اقدام ‌عملی آنها هستیم‌، در غیر این صورت تصمیم‌های خود را اجرایی می‌کنیم.