اکثر سیگاری ها جهان رو عرصه پرتاب ته سیگارشون می بینند. نمی دونند سالی ۵ هزار میلیارد ته سیگار در شهرها و طبیعت رها میشه. دیروز @MjHaghshenas یک چالش خوب براه انداخت در جهت فرهنگ سازی. شما هم در هر جای دنیا هستید لطفا همراه بشید. اول گزارشم رو ببینید https://twitter.com/bbcpersian/status/1307331171022508033?s=09/video/1…