جناب حسام آشنا گفته مستند BBCفارسی جاسوسی جنگی و خیانت به ملت ایران است. جناب آشنا زمانی که دوستان‌تان با صلاحدید شما در BBCفارسی حاضر می‌شدند تا از سیاست‌های دولت‌ روحانی دفاع کنند یادتان هست؟ آیا منفعت جناحی ارزش داشت که رسانه پروپاگاندایی دشمن را در خانه ایرانیان تثبیت کنید؟