کاش اونایی که پای خزعبلات این شبکه ها میشینن میفهمیدن... تا کی باید پای نفهمیدن یه عده بسوزیم...یکم از مغزتون استفاده کنید به خدا !!!...چرا اینقدر انرژی میگیرید واقعا!!؟؟؟؟اگر مستکبرین دنیا و ظالمان و زورگویان حمال ها و بارکش هایی مثل بی بی سی نداشتند دیگه نمیتونستن از مردم سواری بگیرن... بر جهل مردم سوار میشن و به ظلم شون ادامه میدن ... آهای شمایی که شدی سیاهی لشکر یزیدی ها میتونی فردای قیامت جوابگو باشی ؟؟؟؟!!!! بسم الله... بچرخ تا بچرخیم...خدای ما هم بزرگه...سنگ جلوی پای مهدی فاطمه میندازی ؟؟؟؟!!! منتظر عواقبش هم باش .....