امام جمعه ملارد از آقای دکتر نمکی طلب بخشش کرد و افزود اگر نبخشد خود را از عدالت خارج می‌داند و هفته بعد نماز جمعه نمی‌خواند. ممنون از ایشان که حکم شرعی فراموش شده‌ای را یادآور شدند که حق‌الناس فقط جان و مال نیست، آبرو هم هست. اگر کسی اتهام غلط بزند تا وقتی طرف نبخشد فاسق است.