تنظیم رابطه دولت مرکزی - دولت محلی و یا حضور #شهردار در دولت؟ کدام مهم‌تر است؟ نظر شما چیست؟