ایکاش آقای رئیس جمهور و سایر مسئولین که بر روی برگزاری مراسم محرم، بازگشایی مدارس( و حالا هم دانشگاهها) و بازگشت به شرایط عادی اصرار و تاکید می ورزیدند، امروز هم میامدند و مسئولیت بالا رفتن آمار ابتلاء به کرونا را هم برگردن میگرفتند.