پویش ارمغان ۵ از عاشورا تا اربعین/ زندان جای مادران نیست? معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده آغاز دور پنجم پویش ارمغان را با در بازه زمانی "عاشورا تا اربعین" اعلام کرد. این پویش با شعار "زندان جای مادران نیست" در تلاش است با جلب حمایت مردم، امکان آزادی زنان زندانی جرائم غیرعمد که توان مالی رهایی از زندان را ندارند، فراهم کند. در حال حاضر ۱۹۷ نفر از زندانیان زن در سطح زندان های کشور واجد شرایط هستند. هموطنان می توانند از طریق زیر اقدام کنند: ۱- شماره حساب جاری ۰۱۰۵۷۳۸۶۸۱۰۰۰  ۲- شماره کارت ۹۳۴۵-۹۹۰۳-۹۹۷۵-۶۰۳۷  ۳- کد دستوری *۷۸۰* از طریق تلفن همراه