کمند" دانشجویی؛ "کار، مهارت، و نوآوری" دانشجویی برای دختران نشست آنلاین"کمند" دانشجویی؛ "کار، مهارت، و نوآوری" دانشجویی برای دختراننشست آنلاین دانشگاه حضرت معصومه س برای اختتامیه رویداد کمند با حضور معاون رئیس جمهور بر روی صفحه اینستاگرام معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده