آسمانی شدن آیه الله صانعی به عنوان فقیهی نو اندیش ،تحول گراو...ضایعه جبران ناپذيرست نسل جدید حوزه ودانشگاه بايد باروشنگريهاي وي در"فقه سیاسی"‌آشناترشودايشان در دیدارحزب مردم سالاري بادلايل عقلي ونقلي"تحزب گرايي"را لازمه تقابل بافسادحكومتها ورعایت حقوق بشر ،دموکراسی وآزادی دانستند