دکتر #محسن_رضایی: در دفاع مقدس توانستیم پس باز هم می توانیم پروژه پتروشیمی مسجد سلیمان در بدترین شرایط تحریم های اقتصادی به ثمر نشسته است که بسیار به شرایط دفاع مقدس شبیه است. مهندسین جوان با غیرت آستین بالا زده‌اند و اجازه ندادند پروژه به تاخیر بیفتد. http://bit.ly/3iZ6woa