با فروش صدها میلیارد دلار سلاح به منطقه خاورمیانه، آن را به انبار باروت بدل کرده‌اند درحالیکه می‌کوشند تا ایران را از حداقل نیازهای دفاعی محروم ساخته و محدودیت‌های تسلیحاتی ایران را به رغم نص صریح #قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمدید کنند.